Inspringmanager
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Inspringmanager.nl

Interimmanagement,

                            maar dan ánders!

Dienend management, met u,  uw organisatie en uw personeel op de eerste plaats.

Tijdens zijn dienstverband bij NOS, Philips en KPN heeft uw Inspringmanager vele malen op open plaatsen binnen zijn organisatie ingesprongen.

De bij deze topfirma's opgedane ervaringen helpen om direct effectief te kunnen zijn in vrijwel iedere nieuwe interimfunctie.

De stijl van leidinggeven maakt vergaand gebruik van de in de organisatie reeds aanwezige talenten, zodat een vrijwel onmiddellijke effectiviteit wordt bereikt.

Inspringen is een vák, dat je alleen in de praktijk kunt leren!

Maar ook:

Je als ondernemer realiseren, dat de inzet van een inspringmanager eigenlijk veel effectiever is dan in eigen kring doormodderen, dat is een moment van helder inzicht!